Όροι και Προϋποθέσεις 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τη ThessBiologiko, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών βιολογικού καθαρισμού στρωμάτων και καναπέδων, το βιολογικό καθαρισμό οχημάτων και τον καθαρισμό, την παραλαβή - παράδοση και φύλαξη χαλιών.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ THESSBIOLOGIKO, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ THESSBIOLOGIKO.

1.ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η ThessBiologiko φέρει το δικαίωμα, να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της σε περίπτωση που κατά την κρίση του ιδιοκτήτη, του υπεύθυνου ή του προσωπικού, υπάρχει περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου των υπηρεσιών της, περίπτωση κακοπροαίρετων ενεργειών που βλάπτουν τη φήμη της, περίπτωση κινδύνου κλοπής του εξοπλισμού της ή περίπτωση κινδύνου της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού της.
 
1.2 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις συνιστούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της ThessBiologiko και εσάς.

1.2 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μπαίνουν σε ισχύ από τη στιγμή που δημιουργείται ραντεβού για τη χρήση υπηρεσιών μας, γεγονός που σηματοδοτεί το ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Κάνοντας χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών μας, υποδηλώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

1.3 Υποχρεούστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως και στην ολότητά τους, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις προτού κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

1.4 Κατανοείτε πλήρως και δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναγράφονται και οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθούν περιοδικά.

1.5 Η ThessBiologiko διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και κατά συνέπεια να τροποποιήσει τον τρόπο χρήση των υπηρεσιών της.

1.6 Κατά το ενδεχόμενο που η όποια αλλαγή στους Όρους και Προϋποθέσεις επηρεάζει τα ως τώρα δικαιώματά σας, η ThessBiologiko θα παράσχει τη σχετική ενημέρωση όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτό είναι εφικτό, για να εξετάσετε και να αποδεχθείτε τις αλλαγές. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ο έλεγχος των νέων Όρων και Προϋποθέσεων.

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ

2.1 Η Παραλαβή - Παράδοση των Χαλιών αναφέρεται πάντα "επί πεζοδρομίου", εκτός και αν έχει οριστεί διαφορετικά ανάμεσα στη ThessBiologiko και στον Πελάτη μας.

2.2 Για την Παράδοση των χαλιών είναι απαραίτητη η επικοινωνία σας με τη ThessBiologiko τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία επιστροφής.

2.3 Η ThessBiologiko, αν και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή προκύψει στα χαλιά που έχει παραλάβει λόγω φυσικών καταστροφών ή βανδαλισμών.

2.4 Η ThessBiologiko δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε αξιώνεται αποζημίωση, σε περίπτωση κλοπής των χαλιών από τις εγκαταστάσεις της ή από τα φορτηγά μεταφοράς.

2.5 Η φύλαξη των χαλιών παρέχεται δωρεάν εώς 30/10 κάθε έτους, με προϋπόθεση η επιχείρησης μας να ενημερωθεί απο τον πελάτη οτι θέλει να κάνει χρήση της δωρεάν φύλαξης, ειδάλως επιστρέφονται άμεσα μετα τον καθαρισμό τους. Υποχρεούστε να επικοινωνήσετε με τη ThessBiologiko για την παραλαβή των χαλιών σας εώς αυτή την καταληκτική ημερομηνία.

2.6 Μετά την 30/10 κάθε έτους ισχύει επιπλέον χρεώση για την φύλαξη των χαλιών σας, η οποία διαμορφώνεται στα 2€/χαλί για κάθε μήνα επιπλέον που παραμένουν στις εγκαταστάσεις μας. Το ποσό χρώνεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Τα χαλιά σας φυλάσσονται το αργότερο εώς 30/12 κάθε έτους.

 2.7 Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης των χαλιών, ορίζεται κατόπιν συνεννόησης και είναι δεσμευτική. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παραλαβή των χαλιών εκ μέρους σας στη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα, οφείλετε να μας ενημερώσετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Σε διαφορετική περίπτωση προκύπτει επιπλέον χρέωση επιστροφής 5€/χαλί.

2.8 Κατά την παράδοση των χαλιών, είναι υποχρεωτική η εξόφληση του συνολικού κόστους του καθαρισμού και της χρέωσης φύλαξης ή/και επιστροφής εάν υπάρχει.

2.9 Μετά την καταληκτική ημερομηνία επιστροφής των χαλιών, δηλαδή 30/12 κάθε έτους και αφού δεν έχει υπάρξει δυνατότητα επιστροφής ή/και επικοινωνίας μαζί σας ή εξόφλησης του κόστους (βλέπε 2.8), τα χαλιά έρχονται στην ιδιοκτησία της ThessBiologiko και δύναται να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 3.1 Η ημερομηνία αλλά και η ώρα παράδοσης του οχήματος σας, στις εγκαταστάσεις μας, συμφωνείται κατόπιν συνεννόησης και είναι δεσμευτική. Σε περίπτωση καθυστέρησης απο τη μεριά σας, η ThessBiologiko φέρει το δικαίωμα να ακυρώσει και να μην πραγματοποιήσει τον καθαρισμό ή να αυξήσει τη χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών της.

 3.2 Η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής του αυτοκινήτου σας από τις εγκαταστάσεις μας, συμφωνείται κατόπιν συνεννόησης και είναι δεσμευτική. Σε περίπτωση καθυστέρησης από μεριά σας, η ThessBiologiko φέρει το δικαίωμα επιπλέον χρέωσης και το δικαίωμα να μετακινήσει το όχημα σας εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων της.

 3.3 Η ThessBiologiko δε φέρει καμία ευθύνη αποκατάστασης ή αποζημίωσης για ελλατώματα, φθορές ή βλάβες που προϋπάρχουν στο όχημα σας. Είστε υποχρεωμένοι να αναφέρετε στη ThessBiologiko οποιοδήποτε ελλάτωμα, φθορά, βλάβη ή ιδιαιτερότητα του οχήματος σας. Σε περίπτωση που δεν αναφέρετε προϋπάρχουσα βλάβη, ελλάτωμα, φθορά ή ιδιαιτερότητα του οχήματος σας, από την ύπαρξη της οποίας προκληθεί ατύχημα στον ιδιοκτήτη, το προσωπικό ή οποιονδήποτε βρίσκεται νόμιμα στο χώρο εργασιών επέρχεται στη ThessBiologiko δικαίωμα αποζημίωσης. 

3.4 Αφήνετε το αυτοκίνητο σας στον χώρο της ThessBiologiko με δική σας ευθύνη.

 3.5 Η ThessBiologiko δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε προκυπτει αξίωση αποζημίωσης, σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου ή προσωπικών σας αντικειμένων μέσα απο αυτό. Παρακαλείστε να προνοήσετε ώστε πριν τον καθαρισμό να έχετε πάρει τα προσωπικά σας αντικείμενα απο το αυτοκίνητο.

 3.6 Η ThessBiologiko δε φέρει καμία ευθύνη και δεν προκύπτει καμία αξίωση αποζημίωσης, για οποιοδήποτε φθορά ή καταστροφή προκύψει στο αυτοκίνητο σας κατά την παραμονή του ή κατά την διεξαγωγή του καθαρισμού στις εγκαταστάσεις μας ή στο δικό σας χώρο, από φυσικές καταστροφές, διερχόμενα αυτοκίνητα, βανδαλισμούς και ενέργειες τρίτων.